TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Chuẩn bị đầy đủ các thông tin cần thiết để lập hồ sơ thành lập doanh nghiệp.

 •  Lựa chọn loại hình doanh nghiệp:

Các loại hình doanh nghiệp phổ biến ở Việt Nam bao gồm: Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh, Công ty TNHH 1 thành viên, Công ty TNHH (2 thành viên trở lên), Công ty cổ phần. 

 • Chuẩn bị bản sao còn hiệu lực của chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước, hộ chiếu của những thành viên (cổ đông)..
 • Đặt tên công ty, tốt nhất bạn lên lựa chọn đặt tên công ty ngắn gọn, dễ nhớ, dễ phát âm và tên công ty này không bị trùng lắp hoàn toàn với các đơn vị đã thành lập trước đó (áp dụng trên toàn quốc). Để xác định tên công ty mình có bị trùng với những công ty khác hay không, bạn có thể truy cập vào “Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia” để tra cứu. 
 • Địa chỉ trụ sở thuộc quyền sử dụng hợp pháp của công ty. Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, địa chỉ phải cụ thể gồm: số nhà, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc trung ương, số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).
 • Xác định vốn điều lệ để đưa ra kinh doanh. Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty.
 • Xác định chức danh người đại diện theo pháp luật của công ty. Về chức danh người đại diện theo pháp luật của công ty nên để chức danh người đại diện là giám đốc (tổng giám đốc).
 • Xác định ngành nghề kinh doanh chuẩn hoá theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh (tham khảo hệ thống mã ngành, nếu ngành nghề nào có điều kiện phải đáp ứng đủ điều kiện cho ngành nghề đó.

Soạn thảo và nộp hồ sơ thành lập công ty

 • Soạn thảo hồ sơ công ty, chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ quy định tại Điều 20 Nghị định 43
 • Nộp hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính (Điều 25 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010). Nếu người đại diện pháp luật của công ty không đi nộp được có thể ủy quyền (có chứng thực) cho người khác đi nộp thay. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ của bạn hợp lệ bạn sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Làm con dấu pháp nhân

 • Khắc đấu: Mang một bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến cơ sơ có chức năng khắc dấu để thực hiện việc làm con dấu pháp nhân cho công ty tại một cơ sở khắc dầu hợp pháp (khâu nầy chủ doanh nghiệp có thể ủy quyền cho người khác thực hiện

Thủ tục sau thành lập công ty

–     Một doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề không có điều kiện sau khi có Đăng ký kinh doanh và con dấu là có thể tiến hành các hoạt động kinh doanh của mình theo quy định tại Điều 8 Luật Doanh nghiệp.

–     Tuy nhiên theo quy định pháp luật, sau khi có Đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp cần thực hiện các công việc như sau:

 • Tiến hành đăng ký khai thuế ban đầu với cơ quan thuế tại nơi đăng ký kinh doanh trong thời hạn quy định.
 • Tiến hành đăng ký kê khai thuế qua mạng điện tử thông qua dịch vụ chữ ký số
 • Đăng bố cáo Doanh Nghiệp trên cổng thông tin quố gia
 • Nộp tờ khai và nộp thuế môn bài
 • Liên hệ làm thủ tục mua, phát hành hóa đơn điện tử
 • Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện kinh doanh đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện (nếu có).

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Tháng Bảy 13, 2019 6:18 chiều Published by Leave your thoughts
Rate this post

Đăng bởi Doan Minh