Bảng giá dịch vụ kế toán trọn gói tại Đà Nẵng

STT Loại hình kinh doanh Số lượng hóa đơn đầu vào + đầu ra Phí dịch vụ tháng (VNĐ)
1 Thương mạiTư vấnDịch vụ Không có hóa đơn bảng kê 300.000
Từ 01 hóa đơn –> 10 hóa đơn 700.000
Từ 11 hóa đơn –> 30 hóa đơn 900.000
Từ 31 hóa đơn –> 50 hóa đơn 1.200.000
Từ 51 hóa đơn –> 70 hóa đơn 1.500.000
Từ 71 hóa đơn –> 100 hóa đơn 1.800.000
Từ 101 hóa đơn –> 150 hóa đơn 2.200.000đ
Từ 151 hóa đơn –> 200 hóa đơn 2.700.000đ
 Từ 200 hóa đơn trở lên > 3.000.000
2 Xây dựngLắp đặtSửa chữa Không có hóa đơn bảng kê 300.000
Từ 01 -> 10 hóa đơn 900.000
Từ 11 -> 30 hóa đơn 1.200.000
Từ 31 -> 50 hóa đơn 1.600.000
Từ 51 -> 70 hóa đơn 2.000.000
Từ 71 -> 100 hóa đơn 2.500.000
Từ 101 -> 150 hóa đơn 3.200.000
Từ 151 -> 200 hóa đơn 4.000.000
Trên 200 hđ > 5.000.000
3 Sản xuấtGia công Không có hóa đơn bảng kê 300.000
Từ 01 hóa đơn –> 10 hóa đơn 900.000
Từ 11 hóa đơn –> 30 hóa đơn 1.100.000
Từ 31 hóa đơn –> 50 hóa đơn 1.500.000
Từ 51 hóa đơn –> 70 hóa đơn 1.900.000
Từ 71 hóa đơn –> 100 hóa đơn 2.400.000
Từ 101 hóa đơn –> 150 hóa đơn 3.000.000
Từ 151 hóa đơn –> 200 hóa đơn 3.500.000
Từ 50 hóa đơn trở lên > 4.500.000
Các dịch vụ khác
4 Làm hồ sơ hoàn thuế >500.000
5 Làm hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu 500.000
6 Làm báo cáo tài chính để vay vốn ngân hàng 500.000

Bảng giá dịch vụ kế toán trọn gói tại Đà Nẵng

Tháng Chín 13, 2019 3:46 sáng Published by Leave your thoughts
Bảng giá dịch vụ kế toán trọn gói tại Đà Nẵng
5 (100%) 3 votes

Đăng bởi Đặng Phụng