Bậc thuế môn bài hiện hành được quy định như sau

Bậc thuế môn bài Vốn đăng ký Mức thuế môn bài cả năm
Bậc 1 Trên 10 tỷ 3.000.000
Bậc 2 Từ 10 tỷ trở xuống 2.000.000
Bậc 3 Chi nhánh, địa điểm kinh doanh… 1.000.000

Bậc thuế môn bài hiện hành được quy định như sau

Tháng Bảy 15, 2019 6:13 sáng Published by Leave your thoughts
Rate this post

Đăng bởi Doan Minh