Author Archives for Đặng Phụng

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Tháng Tư 12, 2017 1:48 chiều Published by Leave your thoughts

Dịch vụ thành lập doanh ngiệp tại Đà Nẵng  TRUNG TÂM HỔ TRỢ DOANH NGHIỆP  hiểu rằng doanh nghiệp có một ví trị hết sức quan trong trong nền kinh tế, là bộ phận chủ yếu tạo ra tổng sản phẩm trong nước (GDP). Thành lập công ty là bước đầu tiên trong...


Kế toán thuế tại Đà Nẵng

Tháng Chín 13, 2016 3:43 sáng Published by Leave your thoughts

Dịch vụ tư vấn kế toán thuế tại Đà Nẵng Tư vấn thuế là một vấn đề hết sức quan trọng và là mối quan hệ lớn nhất trong quá trình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Trong tình hình quy định và luật thuế Việt Nam chưa...


Giấy phép con tại Đà Nẵng

Tháng Chín 12, 2016 2:02 chiều Published by Leave your thoughts

Giấy phép con tại Đà Nẵng Dịch vụ đăng ký giấy phép con tại Đà Nẵng đảm bảo những quy định của pháp luật, thực hiện thủ tục chính xác nhất. Chúng tôi giới thiệu những quy định của pháp luật về danh mục ngàn‎h nghề cần có vốn pháp...