Author Archives for Doan Minh

THỦ TỤC PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ NĂM 2019

Tháng Bảy 15, 2019 6:35 sáng Published by Leave your thoughts

THỦ TỤC PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ NĂM 2019 Từ ngày 1/11/2020, khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ người bán (trừ hộ, cá nhân kinh doanh cần hóa đơn để giao cho khách hàng) phải tiến hành lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan...


NHỮNG BĂN KHOĂN THƯỜNG GẶP KHI THÀNH LẬP CÔNG TY

Tháng Bảy 15, 2019 6:31 sáng Published by Leave your thoughts

NHỮNG BĂN KHOĂN THƯỜNG GẶP KHI THÀNH LẬP CÔNG TY Bạn muốn thành lập công ty để đủ pháp nhân hoạt động, nếu bạn là người từng trải trong thương trường bạn rất am tường nhưng không có thời gian, hoặc bạn mới chuẩn bị khởi sự, chúng tôi sẽ...


MỨC ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG NĂM 2019

Tháng Bảy 15, 2019 6:26 sáng Published by Leave your thoughts

MỨC ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG NĂM 2019 Căn cứ vào Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015, Luật BHXH 2014, Luật việc làm 2013, Nghị định 146/2018/NĐ-CP, Nghị định 44/2017/NĐ-CP, Nghị định 143/2018/NĐ-CP, Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 thì mức đóng BHXH bắt buộc {đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất (HT);...


NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT SAU KHI THÀNH LÂP CÔNG TY

Tháng Bảy 15, 2019 6:06 sáng Published by Leave your thoughts

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT SAU KHI THÀNH LÂP CÔNG TY Ngay sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Doanh nghiệp cần kiểm tra nội dung Giấy Phép Kinh Doanh (GPKD), nếu chưa chính xác, doanh nghiệp (DN) có quyền gửi thông báo yêu cầu cơ quan Đăng ký...


TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Tháng Bảy 13, 2019 6:18 chiều Published by Leave your thoughts

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP Chuẩn bị đầy đủ các thông tin cần thiết để lập hồ sơ thành lập doanh nghiệp.  Lựa chọn loại hình doanh nghiệp: Các loại hình doanh nghiệp phổ biến ở Việt Nam bao gồm: Doanh nghiệp tư nhân, Công ty...


BẢNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Tháng Bảy 7, 2019 6:04 sáng Published by Leave your thoughts

BẢNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5 Tên ngành A         NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN   01       Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan     011     Trồng...